Kako trgovati akcijama koristeći binarne opcije

by Admin

Možda najveća prednost trgovine binarnim opcijama, u odnosu na tradicionalnu forex trgovinu (trgovina kursevima valuta), je činjenica da ovakav način trgovine omogućava klijentima da trguju akcijama. Treba napomenuti da kod ovakvog načina trgovine klijenti zapravo ne moraju da kupuju akcije; oni treba samo da predvide da li će vrednost akcije porasti ili pasti tokom definisanog vremenskog perioda.

Sjajna stvar u vezi sa ovim načinom trgovine je da on apsolutno nema nikakve veze sa srećom. Očigledno, promene vrednosti cene akcija nemaju apsolutno nikakve veze sa srećom i nagađanjem. Ako shvatite neke fundamentalne principe, moći ćete da predvidite pravac u kome će se kretati cene akcija u budućnosti.

U ovom članku ćemo govoriti o strategijama za predviđanje budućeg kretanja cena akcija prilikom trgovine binarnim opcijama. U suštini, postoje dve vrste strategija:

1) Ova strategija se fokusira na vesti i događaje koji će uticati na kretanje cena akcija;
2) Druga strategija se fokusira na špekulacije o uticaju trgovaca na kretanje cena akcija.

Pročitajte ovaj članak kako biste naučili kako da trgujete akcijama koristeći binarne opcije.

Kako trgovati akcijama?

Kao što sme već rekli, u suštini postoje dve strategije kojih se treba pridržavati. Prva nam govori da trgujemo akcijma tokom posebnog događaja koji će (predvidljivo) uticati na cenu akcija. Druga strategija se odnosi na špekulacije o uticaju drugih trgovaca na kretanje cena akcija.

U nastavku ćemo detaljnije obrazložiti ove strategije.

Predstvljanje novog proizvoda na tržištu

Jedan od mogućih trenutaka kada možete da trgujete akcijama, koristeći binarne opcije, jeste trenutak kada se očekuje da određena kompanija predstavi novi proizvod na tržištu. Lansiranje proizvoda gotovo uvek značajno utiče na vrednost kompanije, pa samim tim i na njene akcije.

Pre samog predstavljanja novog proizvoda (kako se približava datum predstavljanja), očekuje se da vrednost te kompanije kontinualno raste. Tokom ovog perioda treba da delujete na tržištu binarnih opcija, i da izaberete opciju “BUY” (opcija kojom predviđate da će akcije kompanije porasti).

Nakon završetka predstavljanja proizvoda mogu se desiti dve stvari:

1) Ako proizvod nije dovoljno dobar, vrednost kompanije će se smanjiti;
2) Ako se proizvod pokazao dobro na tržištu, očekuje se povećanje vrednosti te kompanije.

Na osnovu ovoga možete napraviti odgovorajuće predikcije i zaraditi novac.

Izveštaji profitabilnosti

Drugi tipovi događaja su izveštaji o profitabilnosti. Obično je datum objavljivanja ovih izveštaja unapred poznat. Ukoliko postoji mišljenje da neka kompanija ima dobre rezultate tokom određenog vremenskog perioda, očekuje se (pre izlaska izveštaja o profitabilnosti) da će se njena vrednost polako povećavati.

Ako nakon izveštaja postane očigledno da kompanija zaista dobro funkcioniše, onda će vrednost kompanije sigurno rasti. Ako je, međutim, kompanija u proteklom periodu ostvarila male prihode, onda će očigledno vrednost te kompanije pasti.

Naš savet je da trgujete binarnim opcijam tek nakon izlaska izveštaja o profitabilnosti.

Spajanje i akvizicija

Kada kompanija najavi spajanje, ili kupovinu druge kompanije, očekuje se da će se vrednost te kompanije značajno povećati u budućnosti. U većini slučajeva vesti o spajanju dve kompanije se ne objavljuju unapred; tako da je trgovanje moguće tek nakon objavljivanja takvih vesti.

Ovo je sasvim dobro za vas, s obziom da se nakon objavljivanja takvog događaja vrednost kompanije stalno povećava. Stoga, treba da iskoristite ovu činjenicu i da preduzmete odgovarajuće korake na tržištu binarnih opcija.

Međutim, možete i da se informišete o glasinama koje postoje u poslovnom svetu. Ako postoji glasina (nije bitno da li je istinita ili ne) da će kompanija X kupiti kompaniju Y, onda će vrednost kompanije X sigurno porasti.

Događaji vezani za Vladu države

Treba napomenuti da na vrednost kompanija utiču i mere koje preduzima Vlada neke države. Na primer, ako Vlada SAD primeni zakon kojim će sve tehničke kompanije oporezovati sa dodatnih 20% (počevši od sledećeg meseca), onda ćete sa velikom sigurnošću znati da će se vrednost kompanija, kao što su “Apple” i “Microsoft”, uskoro smanjiti.

Međutim, ako se u pripremi nalazi zakon, koji će, recimo, ukinuti sve propise i tarife vezane za uvoz nafte, onda sa sigurnošću znate da će vrednost kompanija poput “BP”-a “Exxon”-a dramatično porasti u bliskoj budućnosti.

Špekulacije

Gore navedni slučajevi se odnose na trgovanje binarnim opcijama koji se baziraju na događajima i vestima vezanim za određene kompanije. Međutim, ovakvi događaji se dešavaju veoma retko. U realnosti, kada trgujete binarnim opcijama, većinu vremena nećete moći da se oslanjate na vesti.

Upravo iz ovog razloga, eksperti su izradili različite načine koji će trgovcima omogućiti da predvide kretanje cena akcija pomoću tehničke analize. Tehnička analiza ispituje raspoloženje na tržištu, i njegove moguće ishode i posledice.

Raspoloženje na tržištu se može definisati kao percepcija svih trgovaca koji se bave predikcijom kretanja cena akcija. Kolektivne mere koje preduzimaju trgovci znatno utiču (kratkoročno) na kretanje cene akcija.

Dakle, na primer, ako biste znali da je veliki broj trgovaca odjednom odlučio da kupi određene akcije, onda biste sa velikom sigrunošću znali da će se vrednost te akcije povećati u bliskoj budućnosti.

Striktno pridržavanje pravila, koja su opisana u prethodnom primeru, je moguće korišćenjem tzv. “svećnjak” indikatora.

“Svećnjak” strategija

“Svećnjaci” su indikatori finansijskog trgovanja koji označavaju uticaj trgovaca na kretanja cene akcija. “Svećnjaci” su sastavljeni od dve senke i stvarnog tela.

Stvarno telo, bilo zeleno ili crveno, označava koliko su trgovci uticali na kretanje cena akcija. Kratko zeleno (stvarno) telo znači da je vrednost akcije neznatno porasla. Dugo crveno (stvarno) telo znači da je vrednost akcije značajno opala.

Senke su dve linije iznad/ispod stvarnog tela. One označavaju broj trgovaca potrebnih za određivanje promene koje prikazuje stvarno telo. Duga gornja senka označava da je veliki broj trgovaca kupio akcije. Kratka donja senka ukazuje da je mali broj trgovaca prodao akcije.

Kako koristiti “svećnjake” za trgovinu akcijama?

Postoje više strategija koje se bave pravilnom upotrebom “svećnjaka” prilikom trgovine binarnim opcijama. Dali smo detaljan opis svih ovih strategija. Naš savet je da ih obavezno sve pročitate.

Ukratko, koristeći ove savete i trikove, moći ćete da napravite kratkoročnu predikciju kretanja cene akcija od interesa. Na primer, ako vidite veoma dugo zeleno stvarno telo, sa veoma dugom gornjom senkom, i veoma kratkom donjom senkom, onda možete da zaključite sledeće:

– Da je veliki broj trgovaca kupio akcije;

– Da je veoma mali broj trgovaca prodao akcije;

– Vrednost akcija je značajno porasla.

U tom slučaju, znaćete sa velikom sigurnošću da će se vrednost te akcije kratkoročno povećavati. Ovo će vam pružiti mogućnost da delujete na tržištu binarnih opcija i zaradite novac.

Dakle, ukratko, ovako se spekuliše o cenama akcija prilikom trgovanja binarnim opcijama. Ipak, savetujemo vas da upotpunite znanje o ovoj temi i pročitate naše ostale članke koji su vezani za “svećnjak” strategiju. Takođe, budite slobodni da pogledate i sve ostale članke na našoj veb stranici.

PREPORUČUJEMO

Subscribe
Notify of
guest

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x